שאון הברקים / Lightning Noise

שאון הברקים
הם קרובים
הלילה מכסה את ליבי
תראו!, לעצמי.
השמים נקרעים לרצועות
האופק כבר דם.
והירח…
זכרונו
מוביל אותי אלייך
לגרמניה
המלאכים ממלאים את הארץ

 

April 1, 2011, 11:34am

 
Lightning noise
They are close
The night blankets my soul
Look!, Myself.
The heavens are torn into strips
Horizon from still.
And the moon …
Her memory
Leads me to you
To Germany
Angles are filling the earth
© All Rights Reserved to Amir Pri-gal